รู้จักสกว.

แนวคิดโครงการครุวิจัย

ทำอย่างไร

การสมัครรับทุน

ประโยชน์ที่ครูและรร. จะได้รับ

รู้จักศูนย์วิจัยพี่เลี้ยง

บทคัดย่อโครงการวิจัย ปี 2549-50

ฐานข้อมูลรายชื่อนักวิจัย

ฐานข้อมูล รร. ที่ร่วมโครงการ

ห้องนั่งเล่น

 

 

โครงการครุวิจัย

โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก และดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน (LESA)

โครงการดาราศาสตร์ออนไลน์

ยุววิจัยยางพารา

โครงการ Child watch

โครงการนักสืบชายหาด

ขบวนการโลกแสนสวย.

สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร

ฐานช้อมูลเรื่องความ ปลอดภัยด้านสารเคมี

โครงการความหลากหลาย ทางชีวภาพ (BRT)

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

งานห้องสมุด e-Library : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


 เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สกว. สนับสนุนทุนวิจัยให้ครูได้ร่วมวิจัยกับทีมนักวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสร้างแรงบันดาลใจและกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ในโครงการนี้ครูจะได้เรียนรู้เชิงลึกในหัวข้อที่ครูจะนำไปใช้ในการเผยแพร่ในโรงแรียน และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชั้นเรียน ผลงานที่ได้สามารถนำไปใช้เสริมสร้าง ความก้าวหน้าในอาชีพครูต่อไปได้... .

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนครุวิจัย ประจำปี 52-53 

 

 

 

[อ่านข่าวย้อนหลังได้ที่นี่]

เอกสาร / บทความ

  Presentation เป้าชีวิตของครุวิจัยจากกระบวนการวิจัย (29 ส.ค. 52) (รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 

  Presentation สมอง และการคิดสร้างสรรค์ (ดร.ชเนนทร์  มั่นคง และ ดร.ยศพงษ์  ลออนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 

  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น-สถาบันราชภัฎ (ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น) 

  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในบริบทท้องถิ่น  

  วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อใคร? 

[ดูเอกสารย้อนหลังได้ที่นี่]

กิจกรรม

งานประชุมวิชาการประจำปี "ครุวิจัย ปี 49" ภาพบรรยากาศภายในงาน

ภาพกิจกรรมการทำวิจัยของครุวิจัย รุ่นที่ 1

งานปฐมนิเทศ ครุวิจัย รุ่นที่ 1

[ ดูกิจกรรมย้อนหลัง]

 

 

 

Presentation เป้าชีวิตของครุวิจัยจากกระบวนการวิจัย (29 ส.ค. 52) (รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์)

Presentation สมอง และการคิดสร้างสรรค์ (ดร.ชเนนทร์  มั่นคง และ ดร.ยศพงษ์  ลออนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น-สถาบันราชภัฎ (ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น)

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในบริบทท้องถิ่น

วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อใคร?

สรุปการประชุมวิชาการประจำปี สกว. 2550

 

 

พูดเรื่องวิจัยให้ได้เรื่อง

บนเส้นทางวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียน รู้ด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น : แส้นทางสู่ครูผู้สร้าง ปี 2549

ครุวิจัย สกว.: จากครูผู้เสพสู่ครูผู้สร้างความรู้

รู้จักวิจัย....ทำให้เป็น

เล่มนี้สิน่าอ่าน

หนังสือเกี่ยวกับการศึกษา

หนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย

รายชื่อหนังสือทั้งหมด ของ  สกว.

 

 

 


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2545-2547  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ข้อแนะนำและคำติชมติดต่อ :
webmaster@trf.or.th , ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สกว. และกิจกรรมต่างๆ ติดต่อ : callcenter@trf.or.th